Staat jouw team in zijn kracht?

 

Wanneer je je bewust bent dat teams de bouwstenen zijn van een organisatie of bedrijf, dan is het logisch te denken dat diezelfde teams betere resultaten behalen dan elk teamlid alleen.  Essentieel zijn ongetwijfeld de samenwerkingen met onderlinge synergieën.  

De realiteit leert ons dat synergie bereiken in een team niet altijd vanzelfsprekend is.  Een werkgroep, groot of klein, bestaat namelijk uit veelzijdige individuen die elk op hun manier persoonlijke waarden en organisatiebelangen vertonen, en die op termijn zouden kunnen leiden tot onenigheden over doelstellingen of manieren van werken.  En al snel nemen dan onderlinge frustraties en conflicten de bovenhand en kan men spreken van een verzwakte of negatieve samenwerking.  

 

Maar hoe herstel je in dit geval de samenwerking ?  Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team ? Hoe creëer of behoud je een gezonde spirit ? Hoe zorg je ervoor dat er een groepsgevoel heerst met wederzijds vertrouwen ? Wat betekent de term ‘veerkrachtig’ ?  Hoe pak je concreet die knelpunten aan ?  Op deze vragen en nog meer kan teamcoaching jou een antwoord bieden.

 

Wat is teamcoaching ?

Teamcoaching verhoogt de bewustwording van medewerkers en versterkt tegelijk de onderlinge verbinding. Om dit positief resultaat te behalen wordt tijdens de coaching handvaten aangereikt om met wederzijds respect talenten en vaardigheden in te zetten.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een professionele online tool dat voor elk van de deelnemers inzichten verschaft in een persoonlijk profiel alsook in de valkuilen die de uiting van talenten belemmeren. Deelnemers worden bewust van hun unieke talenten en inner drive om de dingen steeds beter en sneller te doen.  Daarnaast verschaft het inzicht in en begrip voor de voorkeuren van andere teamleden. Krachten en spanningsvelden worden blootgesteld en concrete tips aangereikt om hiermee aan de slag te gaan en de impact ervan te ervaren op hun team.

Samenwerken loont dus slechts vanaf het moment dat je teamleden de talenten, passies en externe triggers waarnemen bij zichzelf en de anderen.  Meer nog, met teamcoaching leren ze hoe ze anderen in hun kracht kunnen zetten zonder zichzelf te verliezen.   Naarmate deze constructieve aanpak groeit, zullen ook de teamsfeer en de samenwerking positief gevoed worden.  Want samenwerken loont, toch?

 

Wens je liever deze teamcoaching te beleven onder vorm van teambuilding voor je organisatie?  Dat kan!  Op één dag kan je als team deelnemen aan een reeks op maat opgestelde workshops met als doel om samenwerking, vertrouwen, respect, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen de groep.

Nood aan teamcoaching of teambuilding om je team doeltreffend en veerkrachtig te maken ?  Heeft je team behoefte aan collegiale sfeer en werkplezier ?   Wil je je team smeden tot een hechte groep ? Neem dan zonder twijfelen hieronder contact met me op.