Positieve Intelligentie: De weg naar een gelukkiger leven

Mentale fitheid is een maatstaf voor de sterkte van je positieve mentale spieren (Sage) versus de negatieve (Saboteur).

Deze maatstaf van je Mentale Fitheid wordt PQ (Positive Intelligence Quotient) genoemd.

Onderzoek met 500.000 deelnemers heeft aangetoond dat PQ de beste voorspeller is van hoe gelukkig je bent en hoe goed je presteert ten opzichte van je potentieel.